Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1,620,000 
2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp tết đoàn viên

2,160,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Hoa lan hồ điệp tặng sinh nhật

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp – quà sinh nhật

1,890,000 
3,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp để bàn kiểu Nhật

1,920,000