Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000