Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10,000,000