Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp đa sắc

2,160,000