Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 
1,890,000