Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2,160,000