Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1,620,000 
1,620,000