Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900,000