Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1,620,000