Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2,430,000