Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1,200,000