Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp hồng 6 cành

1,620,000