Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp Tết phát tài như ý