1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000 
12,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2,750,000