Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng đối tác

2,160,000