1.350.000 
-10%

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp hồng 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1.350.000