Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng 9 cành

2,430,000