Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1,620,000