Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím chúc mừng

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím mang yêu thương

1,620,000 
1,350,000 
1,620,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng đối tác

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1,620,000