Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1,890,000