-10%
1,500,000  1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp hồng 6 cành

1,620,000