Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2,430,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600,000 
2,900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – quà Tết

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp tết đoàn viên

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1,350,000 
4,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1,350,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Hoa lan hồ điệp tặng sinh nhật

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp – quà sinh nhật

1,890,000 
3,000,000