6.000.000 
4.500.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4.500.000 
6.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
Mã bảo mật: