6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4,500,000 
6,000,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000 
Send message via your Messenger App
0888.228.588
Chỉ đường