Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp đa sắc

2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
-14%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đẹp

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3.000.000 
2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp tết đoàn viên

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp Tết đoàn viên

3.250.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp trắng phú quý

3.750.000 
4.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2.750.000 
3.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng đối tác

2.160.000 
Mã bảo mật: