12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 
15.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15.000.000 
Mã bảo mật: